Waar staan wij voor:
Een grondige opleiding, waarmee je veilig de weg op kunt nadat je geslaagd bent.
Een fijne lesauto, van alle gemakken voorzien, en een prettige sfeer tijdens de les.

Theorieopleiding

First things first

Iedereen die 16 jaar of ouder is mag theorie-examen doen. Je mag zonder theoriecertificaat vanaf 16½ jaar wel al beginnen met rijlessen, maar een TTT en een Praktijkexamen bij het CBR mag je alleen doen als je voor die tijd bij het CBR geslaagd bent voor je theorie-examen. De uitslag van het theorie-examen is 1½ jaar geldig. We adviseren voor het leren van je theorie het pakket van Vekabest "High-speed CBR theorie Auto en theorieboek XXL". Op verzoek laten we je die leermiddelen direct toesturen. Je kunt je de leerstof eigen maken door te leren uit een boek óf online en door tussendoor steeds per hoofdstuk je kennis te testen door het maken van de bijbehorende Oefenvragen. Vervolgens kan je je goed voorbereiden op het theorie-examen van het CBR door het maken van de online Proefexamens, die er precies zo uitzien als die bij het CBR. Voor leerlingen met dyslexie of andere leesproblemen is er een apart lespakket met geluid.

Trek ca. 22 uren uit voor het leren van je theorie en het maken van de oefenvragen en proefexamens. Snelle leerlingen kunnen misschien met minder uren leren toe en wie moeite heeft met leren zal wat meer tijd hiervoor moeten uittrekken. We raden je aan om na het leren van de lesstof en het maken van de Oefenvragen minimaal 15 Proefexamens te doen. Indien je dat doet en bovendien voor minimaal 5 verschillende Proefexamens op rij geslaagd bent is de kans dat je bij het CBR slaagt zeer groot. Een bijkomend voordeel is dat je van Vekabest/Pronkjewail een gratis herexamen krijgt als je aan deze voorwaarden voldoet. De leermiddelen van Vekabest zijn altijd up-to-date! Oh ja, als je bovendien bij het CBR-examen 0 fouten hebt op het tweede en derde onderdeel (Kennis en Inzicht) dan beloont Vekabest dat met € 100,00.

Indien je ons bij de eerste keer online gaan machtigt als jouw rijschool dan kunnen we je middels het Leerling Volg Systeem volgen en daar waar nodig adviseren en helpen. Je krijgt als het ware privé-theorieles op afstand. Voor wie meer begeleiding nodig heeft zijn er mogelijkheden om één op één privéles te krijgen.

Individuele begeleiding:
Soms blijken leerlingen om diverse redenen, (bijv. Licht Verstandelijke Beperking, dyslexie, concentratieproblemen) moeite te hebben met het leren van hun theorie. Les krijgen in een groepje leidt teveel af, maar zonder begeleiding alleen op een kamertje leren lukt ook niet. Meestal is de gedachte: “Woow hoe kom ik zo’n boek met wetsregels door….” Ook ouders stellen de vraag: “Hoe gaat mijn kind de theorie toch halen?” De meeste theorie-pakketten gaan uit van zelfwerkzaamheid van de leerling. Een aantal leerlingen loopt hierbij tegen blokkades aan (faalangst, moeite met discipline of structuur aan te brengen, theorie gewoon niet leuk vinden en/of moeite met begrijpend lezen).  Zij hebben motivatie, uitleg en deskundige begeleiding nodig van een coach 1 op 1.  Vraag ons naar de mogelijkheden.

Theorie-examen:
Je mag zonder theoriecertificaat vanaf 16½ jaar wel al beginnen met rijlessen, maar een TTT en een Praktijkexamen bij het CBR mag je alleen doen als je voor die tijd bij het CBR geslaagd bent voor je theorie-examen. We delen je voor de praktijklessen in zodra je geslaagd bent voor je theorie-examen. Iedereen die 16 jaar of ouder is mag theorie-examen doen. De uitslag van het theorie-examen is 1½ jaar geldig. De dichtstbijzijnde examenplaats waar theorie-examen gedaan kan worden is Groningen. Een theorie-examen bestaat uit 25 vragen 'gevaarherkenning', 12 vragen 'kennis' en 28 vragen 'inzicht'.
Er zijn 3 keuzes in theorie-examens:
Regulier theorie-examen: Je krijgt een half uur de gelegenheid de vragen te beantwoorden. Er is geen geluid bij de vragen/antwoorden.
Verlengd theorie-examen: Je krijgt 1 kwartier meer tijd om de vragen te beantwoorden en er is geluid bij de vragen/antwoorden.
Individueel theorie-examen: Een  Individueel  theorie-examen is een 1-op-1 examen. Je bent alleen met een medewerker van het theoriecentrum. De inhoud van de vragen en de methode zijn hetzelfde als bij het reguliere theorie-examen. Je krijgt via het computersysteem de vragen en deze worden bij het individuele theorie-examen voorgelezen door de medewerker van het CBR. (Dit geldt niet bij het onderdeel gevaarherkenning).
Bij de kennis- en inzichtvragen schakelt de theoriemedewerker handmatig door naar de volgende vraag. Je hebt zodoende meer tijd om de vragen te beantwoorden en de mogelijkheid om bij onduidelijkheden toelichting te vragen.
Via deze link vind je op de site van het CBR meer informatie over het theorie-examen. 

Denk niet te gemakkelijk over het theorie-examen en zorg dat je goed bent voorbereid!

Rij met plezier, ontspannen en veilig!