Waar staan wij voor:
Een grondige opleiding, waarmee je veilig de weg op kunt nadat je geslaagd bent.
Een fijne lesauto, van alle gemakken voorzien, en een prettige sfeer tijdens de les.

Rijles en ASS/AD(H)D

Je rijbewijs halen met ASS of AD(H)D


Rijgeschiktheid bij ASS en AD(H)D
ASS en AD(H)D zijn informatieverwerkingsstoornissen. Dat wil zeggen dat informatie via de zintuigen (horen, zien, voelen en ruiken) anders bij je binnenkomt en anders wordt verwerkt.

Je ervaart de wereld anders en je reageert anders. Je legt als het ware een andere puzzel dan anderen. Je bent daardoor niet minder, soms juist meer! Er bestaan nogal wat vooroordelen over mensen met ASS of AD(H)D. Als jij de diagnose hebt, zul je hier vast wel voorbeelden van kennen. Jij kan net zo goed als ieder ander rijlessen volgen en veilig deelnemen aan het verkeer. Maar zoals voor iedereen geldt: de één leert snel en de ander heeft wat extra tijd en begeleiding nodig. Hoe jij leert is daarbij bepalend. Bij het intakegesprek, eventueel aangevuld met een proefrijles zullen wij daar extra aandacht aan besteden. We kijken naar hoe je met theorie-leren omgaat, hoe je het voertuig bedient en hoe je je beweegt in het verkeer. Als je het goed vindt, kunnen je ouder(s) vaak ook nuttige informatie geven over jou.


Gezondheidsverklaring (GV.)
Het CBR vraagt iedere examenkandidaat een zogenaamde ‘Gezondheidsverklaring’ in te vullen. Deze verklaring bestaat uit een aantal vragen over je lichamelijke en geestelijke gesteldheid en wordt gebruikt om je rijgeschiktheid te kunnen beoordelen. (zie elders op onze site). Drie vragen zijn van bijzonder belang voor examenkandidaten met ASS of AD(H)D. Zo wordt er gevraagd of je onder behandeling bent (geweest) voor een psychiatrische stoornis, of je medicijnen gebruikt en of je nog andere aandoeningen hebt die het besturen van motorrijtuigen moeilijker maken. Wanneer bij jou nu of in het verleden sprake is (geweest) van een diagnose ASS en/of AD(H)D zul je op één of meerdere vragen ‘ja’ moeten antwoorden. Bij AD(H)D geldt tegenwoordig dat je NEE mag antwoorden indien de behandeling voor je 16e verjaardag is gestaakt én je geen medicijnen meer gebruikt.

NB. Wees vooral eerlijk bij het invullen van je Gezondheidsverklaring! Wanneer je later namelijk betrokken raakt bij een verkeersongeluk en de politie vermoedt dat hier een medische reden aan ten grondslag ligt dan zal deze hiervan melding maken bij het CBR en de betrokken verzekeringsmaatschappijen. Het CBR en de verzekeringsmaatschappijen starten vervolgens een onderzoek. De uitkomst kan ernstige gevolgen hebben voor je rijbevoegdheid (rijbewijs) en je verzekering. Mogelijk betaalt de verzekeringsmaatschappij zelfs de schade niet uit. Een te groot risico dus!
Het CBR heeft bij een “ja” op de GV meer informatie nodig en zal je meestal verwijzen  naar een medisch specialist. De kosten hiervan moet je zelf betalen. Daarna zul je misschien een uitnodiging krijgen voor een rijtest. Deze test is gratis. Indien mogelijk zullen we de rijtest inplannen tijdens je rijlessen zodat je hier geen extra kosten aan hebt. Tijdens de medische rijtest bekijkt een DPR (Deskundige Praktische Rijgeschiktheid) van het CBR of je verantwoord aan het verkeer kunt deelnemen en welke aanpassingen en/of trainingen daar eventueel voor nodig zijn.  Wanneer het CBR n.a.v. de rijtest akkoord heeft gegeven ben je ook voor de verzekering later volledig gedekt.

Aangepaste rijexamens
Je doet 2 examens, Theorie en Praktijk. Beide examens zijn hetzelfde als voor ieder ander. Alleen kun je kiezen voor de manier waarop je je examen doet. Reguliere en verlengde theorie-examens worden klassikaal afgenomen, waarbij iedereen in die klas in een eigen hokje (soort stemhokje) zit en er gewisseld wordt zodra iemand klaar is. Dit kan afleidend zijn en niet iedereen vindt dit prettig. Je kunt tegen een meerprijs ook kiezen voor een individueel examen. Je bent dan alleen met een medewerker van het CBR, krijgt meer tijd om na te denken en de vragen worden voorgelezen.
Bij het Praktijkexamen krijg je een examinator die speciaal opgeleid is voor het afnemen van examens bij kandidaten met AD(H)D/ASS.

Jouw instructeur
Rudy is een door Spectrum Brabant, www.rijles-en-autisme.nl, gecertificeerde rij-instructeur. Daarnaast heeft Rudy de bijscholingen 'Faalangstinstructeur' en "Rijangst" gedaan.


Rij met plezier, ontspannen en veilig!